ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ติดต่อราชการที่ สำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


สำหรับผู้ติดต่อราชการ
1. อาคารหลังใหม่
ชั้นที่ 1
 • ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • One Stop Service
ชั้นที่ 2
 • ห้องประชุมเล็ก
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2. อาคารห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ชั้นที่ 1
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชั้นที่ 2
 • ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 3

เข้าสู่เว็บไซต์หลัก [ ลิงค์สำรอง คลิกที่นี่ ]

@ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ